INSTITUT FOR SOMATISK PSYKOLOGI
Marts 2023

SENSITIV ERKENDELSE
KÆRLIGHEDENS KILDE OG EVIGHEDENS FLOD

Institut for somatisk psykologi
Ingrid Katborg & Henrik Lauridsen-Katborg

Når du åbner den sensitive erkendemåde, rykker kærligheden ind som en slags centrum for dit sinds evne til at opfatte virkeligheden. I samme øjeblik bøjes tiden ud af sit lineære spor.

Du er nu i et udvidet rum hvor eksistensbetydning er samlet i et koncentrat. En dråbeformet essens er løftet op ad evighedens flod og placeret foran dine indre sanser.

Det ”sete” relaterer sig poetisk til øjeblikket ved at være en kreativ fortolkning af denne. En mulighed der byder sig til – et vindue der er åbent – en ny horisont der rejser sig.

Sekunderne er fyldt med betydning – dybe meningsklange – der ekkoer, eller giver genlyd i din bevidsthed.

En livskilde er åben
Nervetråde der strækker sig og gror
Et strejf af lys rammer sjælen
En bro i himlen til dine ben
Et skridt er taget umuligt at annullere

Det vi på dette uddannelsesforløb igen ønsker at nærme os, er den sensitive erkendelses evne til at møde ”det levende andet”. Det vil sige at opleve tilværelsens spirituelle dimensioner og forsøge at røre ved eksistensens inderside.

Det kan nok ikke helt lade sig gøre, men det er det vi vil. Derind hvor øjeblikket bliver befrugtet med merbetydning og åbner for en dybere vækstproces.

Ligesom en blomst der lukker sig op for at give lyset en mulighed for at komme til at virke i harmoni med dets egentlige formål.

Sammen vil vi lede efter åndens rigdom og forsøge at skabe et sted hvor den kan slå sig ned og ”plante en ny nervecelle i midten af en hjerne”. En celle der vil vokse ind i himlen.

Vi begynder med at gå ud over den kant, der værner om den tingslige og opdelte verden. Overskriften til dette trin kalder vi:

De indre sansers virkelighed og dyb bevidsthed (22.-24. marts 2023)

– Kaos og frembrud, ”Det Røde Hav”
– Dyb bevidsthed, spiritualitet, hjernen
– Venstre hemisfære, en lille verden
– I dybet, mellem tab og skabelse

Det næste trin er måske egentlig ikke et trin, men nærmere en uro i hjertet. En påmindelse om eksistensens betydning. Vi kalder det:

Et overvældende betydningsunivers (7.-9. juni 2023)

– Det oprindeliges lavmælte rytme
– Kærlighedens kilde og andre mysterier
– Djævlen logerer i kælderen
– Kvinden Ichi på bjergsiden

Dernæst vil vi forsøge at forstå den ild der brænder i mange menneskers indre. Krigerens mærkelige ildhu der vil fortrænge enhver spærring, der måtte opstå
på individuationens vej mod forløsning. Vi kalder dette trin:

Utålelig ild og sjælens smalle bund (23.-25. august 2023)

– Gammeltestamentlig ånd
– Det oprindelige folk
– Solguden
– En overkommelig forbandelse

Det sidste skridt vi tager, er ganske uvist. Det ene ben er løftet, men der er ikke noget fodfæste og måske snubler vi ned i evighedens flod. Det hedder:

Tilværelsens gådefulde fletværk (8.-10. november 2023)

– Jomfruelig fryd I sjælen
– Dyb bevidsthed, eksistens og kvantemekanik
– Den tomme grav og andre mysterier
– Individuation og erosion i den fysiske verden

SENSITIV ERKENDELSE. Kærlighedens kilde og evighedens flod, relaterer sig til det vi tidligere har undervist i. Det er derudover et forsøg på at følge med i den underlige proces, vi oplever at være involveret i med vores eget liv.

Vedholdende bliver vi ført dybere ind i et mysterium, nogle gange endda med drøje storme i sindet til følge. Hvad er meningen, hvad kan vi gøre, og hvorfor er der dette ejendommelige lys?

Det er en undersøgelse af – eksistensmysterier, myter, eventyragtig betydning, lys, et mærkelige netværk og mere endnu – du melder dig til. Vi vil bede dig være rede til at forundres sammen med os, og parat til at arbejde med.

PS. 1: På uddannelsen arbejder vi også intuitiv og der vil opstå ændringer i programmet undervejs. Det du har læst ovenfor er vores plan, hvor der sikkert også vil forekomme mindre justeringer.

PS. 2: Der findes en anden beskrivelse af forløbet som primært er beregnet til de tilfælde hvor kursisten skal ansøge om beløb til uddannelsen hos en arbejdsgiver. Den brugte terminologi er der anderledes, mindre lyrisk og med flere psykologiske begreber, samt med henvisning til litteratur, filosoffer og forskere som uddannelsen henter inspiration fra.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen starter i marts 2023 og koster 19.000 kr. Pengene kan betales over 1 til 2 budgetår afhængig af opstartsdato og slutdato. Individuelle betalingsordninger for de 19.000 kr. kan aftales, hvis det er nødvendigt, eller speciel hjælpsomt.

Når du er startet på uddannelsen er du økonomisk forpligtet på hele beløbet.

Tilmeldingsgebyr 5.000 kr. Ved afmelding 3 måneder inden opstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte gebyr.

Trinnene afholdes fra onsdag til fredag og der arbejdes fra 9.30 til 16.00 de første 2 dage, med en times frokost. Om fredagen arbejdes fra 9.30 – 13.30.

Hvis ikke vi kender dig godt, skal du til en samtale, så vi sammen med dig kan finde ud af om uddannelsen er noget for dig.

Ledere af Institut for Somatisk Psykologi og undervisere cand. psych. og specialist og superviser i psykoterapi.

Ingrid Katborg og Henrik Lauridsen-Katborg

INSTITUT FOR SOMATISK PSYKOLOGI
Ingrid Katborg oh Henrik Lauridsen-Katborg
Mageltornvej 7
8240 Risskov, Denmark. somatiskpsykologi@icloud.com


INSTITUT FOR SOMATISK PSYKOLOGI

Sensitiv erkendelse for professionelle

Udover forsat træning i det der er beskrevet under uddannelsen ”Sensitiv Erkendelse for professionelle. 2-årig uddannelse med fokus på at videreudvikle sindets og sjælens dybdeklaviatur” (se hjemmesiden, spørg om yderligere information) fokuserer vi i dette kortere forløb, som vi kalder ”Sensitiv erkendelse. Kærlighedens kilde og evighedens flod”, på følgende:

Der arbejdes med at finde balance, når der opstår et eksistentielt moratorium, eller en eksistentiel krise i tilværelsen med nedsat livslyst og meningstab.
Hvorledes er det muligt i de medfølgende vanskelige psykiske tilstande at bevare nysgerrigheden og evnen til at opdage ny betydning.

Uddannelseskursisten opøves også i at udvide tolerancetærskelen for emotionelle- og stemningsmæssige skift, og bruge signaler fra dybere områder i hjernen, som hjælpere i det kognitive forløb med at finde mening.

Begreber som:

– ”Poetiske øjeblikke”
– Kreativ fortolkning
– Hjernens hvilepotentiale
– Dyb bevidsthed
– Intonation
– Betydningsklange
– Baggrundsrytme
– Det arkaiske selv
– Metaforer og højre hemisfære

anvendes til at ordsætte og indramme nogle af de opdukkende (nonlineære) processer i voksenudviklingen.

Den ”empatiske sans” og evnen til at afstemme sig med et andet menneske trænes . Vi forsøger at assistere kursisten i at finde en position, som vi kalder ”inderlig involvering og formålstjenlig afstand”. En grænsemarkeret medleven, der bibeholder et overblik sammen med nærhed til klientens sind.

Teoretisk uddybes samspillet mellem selvet, nervesystemet og bevidstheden. Der introduceres en lagdelt dynamisk indre virkelighed og der trækkes linjer til hjernen og psykens opbygning.

Vores referenceramme bygger, foruden Instituttets egne publikationer (se hjemmesiden under Henriks bøger), på en bred vifte af nyere faglitteratur.

Inden for hjerneforskning skal nævnes: J. Panksepp, A. R. Damasio, J. LeDoux, G. Northoff, A. D. Craig, L. M. Kringelbach & C. K. Berridge, Johnson & L. Olson (oversigtsbog), G. Buzsaki (hjernerytmer), I. McGilchrist (kulturhistorisk perspektiv på balancen mellem højre og venstre hemisfære).

Inden for psykodynamisk inspireret teori: A. Schore, D. Stern, G. O. Garbard, P. M. Bromberg, R. Meares, J. Gammelgaard, R. Rosenberg & P. Videbeck (Klinisk neuropsykiatri).

Filosofi og eksistenstanker: S. Kierkegaard, R. Penrose (teoretisk fysik og matematik), E. Lévinas, E. Mircea, K. E. Løgstrup, D. Jørgensen (Den skønne tænkning), N. H. Gregersen (teologi & naturvidenskab), E. Neumann (dybdepsykologi).

Yderligere oplysninger om denne del af uddannelsesprogrammet ”Sensitiv Erkendelse” kan fås ved henvendelse til Institut for Somatisk Psykologi tlf. 26183366

Praktiske oplysninger

Denne del af Sensitiv Erkendelse for professionelle med opstart i marts 2023, strækker sig over 4 tredages moduler (60 timer, fordelt på 12 dage).

Uddannelsen koster i alt 19.000 kr. Pengene kan indbetales i rater hen over året efternærmere aftale. Ved tilmeldelse er man økonomisk forpligtet på hele uddannelsen.

Trinnene afholdes fra onsdag til fredag og der arbejdes fra 9.30 til 16.00 de første 2 dage med en times frokost. Om fredagen arbejdes fra 9.30 – 13.30.

Uddannelsen forestås af lederne af Institut for Somatisk Psykologi cand. psych., specialist og superviser i psykoterapi Ingrid Katborg og Henrik Lauridsen-
Katborg.

Med venlig hilsen
Ingrid og Henrik

INSTITUT FOR SOMATISK PSYKOLOGI
Ingrid Katborg oh Henrik Lauridsen-Katborg
Mageltornvej 7
8240 Risskov, Denmark. somatiskpsykologi@icloud.com