OVERBYGNING 3 – PSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 3
Titel: Kærlighed, hengivelse og længsel.
Bevidsthedens inderlige natur

På overbygning 3 arbejder vi med at fremme den empatiske sans for bevidsthedens inderlige natur.
Vi retter opmærksomheden mod kærlighed, hengivelse og længsel, som vi også kalder de tre varme strømme. Hensigten er at opdage det indre åndelige plan og dets medindflydelse på voksenudviklingen.
Vi ser også på samarbejdet i de dybere dele af nervesystemet og det arkaiske selvs rytmik.

Tematisk oversigt over overbygning 3:
Trin 1:
Kærlighed og udvikling.
Brain, mind, spirit

Trin 2:
Hengivelse og centrering.
Flow og somatiske processer

Trin 3:
Længsel efter fuldbyrdelse.
Stemninger, intuition, vision

Trin 4:
De tre varme strømme og åndelig udvikling.
Kærlighedens kosmologi