VEJEN TIL FORDYBELSE

En kropsterapeutisk analyse af det menneskelige udviklingspotentiale
218 sider, kr. 249,- incl. moms

Henrik Lauridsen-Katborg anskueliggør med baggrund i en kropsterapeutisk og psykodynamisk forståelse, hvordan de mønstre, der dannes i barndommen, lever i os som karakterologiske strukturer og livstemaer. Disse strukturerer og temaer kan i voksenlivet danne udgangspunkt for en rejse ind i den medfødte essensstruktur.

VEJEN TIL FORDYBELSE falder i to dele. Første del er en klar, kortfattet, bredt anvendelig gennemgang af barnets udviklingsfaser fra foster til pubertet. Fokus ligger på den vekselvirkning, der er mellem det somatiske, emotionelle og mentale både i bevidsthedens organisering og i opbygningen af karaktertræk.
Anden del viser, hvordan karakterstrukturer og forsvar gennem bearbejdning kan forvandle sig til åbninger, der peger ind mod de medbragte kvaliteter. Henrik Lauridsen-Katborg fortæller jordnært om, hvad man kan møde, når man træderr ind i de dybere bevidsthedslag, som sindsrummene afgrænser, og han udstyrer læseren med en vejviser.

Henrik Lauridsen-Katborg leder sammen med sin kone, Ingrid Katborg, Institut for Somatisk Psykologi, der efteruddanner psykoterapeuter og behandlere. Han er uddannet psykolog fra Aarhus Unisversitet i 1981 og er specialist i psykoterapi og supervision.