STEMNINGER, SELVET OG ÅNDEN

STEMNINGER, SELVET OG ÅNDEN
opfølgning til voksenudvikling
189 sider, kr. 250,-

Kan stemninger transportere information fra én persons nervesystem til en anden persons sind? Er den medfødte del af et menneskes selv åben for kommunikation med kosmiske virkeligheder? Er evolutionær erfaring gemt i dna-kodning det samme som åndelige erfaringer?

I denne bog om stemninger, selvet og ånden forsøger Henrik Lauridsen-Katborg at tegne et mere præcist billede af de dele af menneskets bevidsthed, der inkluderer ejendommelige oplevelser og forbindelseslinjer til åndelige dimensioner. Han gør det ved at indføre en noget anden begrebsverden end den, psykologien almindeligvis gør brug af.
Neurovidenskab, nyere udviklingspsykologisk teori og psykoterapeutisk erfaring indgår i forståelsen af fænomenerne, og alligevel overskrider en stor del af teksten de realiteter, der traditionelt kan forklares indenfor for disse teoriers ramme.
Dynamisk biologi, sind og ånd fremstilles som bestanddele i en enhed, der fra forskellige vinkler spejler menneskets centrum. I dette centrum er menneskets bevidsthed fl ettet ind i et netværk af kosmiske sammenhænge, der kan minde om den måde lyset fra en stjerne på himlen interfererer med det omkringværende himmelrum.
Som åndsvæsen har mennesket en opgave, der rækker ud over dets eget livsperspektiv. Det ligger forfatteren på sinde, at vi tager denne opgave på os.
Bogen er bygget over en foredragsrække, Henrik Lauridsen-Katborg har holdt på Institut for Somatisk Psykologi og kan læses som en forlængelse af hans øvrige bøger om voksenudvikling.

Bestil bogen ved at kontakte os direkte. Klik her
________________________________________
ANMELDELSE
Cand. Psych. og Redaktør Marianne Køhler Skov udtaler:

Henrik Lauridsen-Katborgs ”Stemninger, selvet og ånden” er en bog til mennesker, der arbejder med andre mennesker om altid at have øje for det, der kan gøre mennesket større, så vi ikke reducerer os selv eller den anden til en problematik eller en enkelt dimension. Det er også en bog om kraftfulde mekanismer, der skubber voksne menneskers udvikling videre. En udvikling, der er begyndt længe før, vi blev til, og som fortsætter længe efter, vi er ophørt med at være til.

Da Henrik spurgte, om jeg ville hjælpe med redigeringen af teksten, sagde jeg ja af flere grunde. Dels fordi jeg føler mig knyttet til Institut for somatisk psykologi og derfor var nysgerrig efter, hvad han og Ingrid havde fundet frem til siden sidste bog, dels fordi det er et privilegium at få lov at læse og arbejde med en tekst i dens første form.

Hvad jeg ikke havde forventet var, at teksten i lige så høj grad arbejdede med mig.
Mens jeg forsøgte at gøre den til tider komplekse tekst så læsevenlig som mulig blev jeg berørt og bevæget af teksten selv. Ikke kun til nye tanker. Jeg blev glad, provokeret, skeptisk, sørgmodig, troende, tvivlende og glad en gang til, mens jeg læste og genlæste teksterne.

Måske kan jeg bedst beskrive det sådan, at den ånd og åndfuldhed, som Henrik kredser om i indholdet, i høj grad findes mellem ordene eller linjerne i teksten.

For mig er ånd på mange måder synonymt med uforfærdethed. Og det er netop en uforfærdet holdning, jeg synes, Henrik møder os med i ”Stemninger, selvet og ånden”.
Det kræver uforfærdethed at turde insistere på gyldigheden af erfaringer, der ikke alene kan forstås, forklares eller formidles på videnskabens præmisser.
Det kræver uforfærdethed at forbinde moderne hjernekemi med gamle åndstraditioner.
Det kræver uforfærdethed at balancere på kanten af, hvad sproget faktisk magter at udtrykke. Og at søge at gøre noget, vi normalt forstår som en særdeles privat erfaringsverden til noget, vi kan dele med hinanden.

Det er ikke en fagbog, der kommer med anvisninger på, hvordan man griber behandlingsarbejde an. Der er ingen redskaber eller teknikker. I stedet er der inspiration til både terapeuten og mennesket i os og en invitation til at turde lidt mere.