GRUNDMODULET – PSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

GRUNDMODUL, 27 DAGE FORDELT OVER 9 TRIN (162 TIMER)

Grundmodulet kan tages særskilt og henvender sig til faguddannede med behov for yderligere menneskekundskab, psykoterapeutisk træning og personlig udvikling. På de hold der starter sigter vi mod at kvalificere deltagerne til at blive specialister i psykoterapi, det indebærer at gruppen er sammensat i overensstemmelse med Dansk Psykologforeningens regler.
På uddannelsen foregår der en grundig træning i det psykoterapeutiske håndværk og det vægtes, hvordan psyke og soma samvirker i det nærværende øjeblik såvel som i et udviklingspsykologisk perspektiv. Formidlingen retter sig mod at bibringe kursisten en skærpet sans for den terapeutiske proces og præcision i interventionsmetoderne.
Det er centralt for os, at psykoterapeuten får en solid faglig referenceramme og et indgående selvkendskab. Han lærer at bruge både teori og egne erfaringer på en indlevende og kompetent måde.
Vi sigter endvidere mod at udvikle et fordybet nærvær hos psykoterapeuten, som han kan anvende i samarbejde med andre mennesker og som et tillidsskabende virkemiddel i det psykoterapeutiske arbejde.

Spørgsmål der peger på vores retning:

  • Hvordan opdager man at karakterologiske mønstre påvirker nærværet?
  • Hvornår er følelsesforløsning vigtig i en udviklingsproces?
  • Hvad betyder at sorgen er ”tung” og angsten er ”let”?
  • Hvornår er tankerne vigtigere en følelserne?
  • Hvordan komme ud over sig selv, ved at lære sig selv at kende?
  • Hvad skal man ”se” efter for at fornemme en persons essens?
  • Hvordan styrer psykoterapeuten sin poesi og kreativitet hensigtsmæssigt?
  • Hvordan opdager man om klienten bruger fortidens problemer til at flygte fra nutidigt ansvar?
  • Hvordan kan man vide at dybden af sindet ændrer sig og hvordan påvirker det realitetsopfattelsen?

OVERSIGT OVER DE NI TRIN:
TRIN I: UDVIKLINGSFASER OG KARAKTERSTUKTURER
Den karakterologiske udvikling
Kropstegn – nonverbal kommunikation
Dynamisk kropslæsning
Livstemaer
Psykoterapi og forandring

TRIN II: INDRE DRIVKRÆFTER OG UDVIKLINGSTEORI
Sindets dybere kræfter
Bevidsthedsmodeller
Dynamiske overvejelser om udvikling
Gentagelsestvang, regression og progression
Personlighedsdannelse – personlighedsforstyrrelse

TRIN III: EMOTIONELLE PROCESSER
Den emotionelle udvikling
Emotionernes fænomenologi
Sorgprocesser i psykoterapi
Håndtering af emotioner
Følelsernes kræfter og forandring

TRIN IV: SOMATISKE PROCESSER OG TAVS VIDEN
Indtryk, udtryk, åndedræt og livspuls
Kroppens sprog
Dynamisk procesforståelse
Selvfornemmelse og fordybelse
Seksualitetens mysterier

TRIN V: INTERPERSONELLE PROCESSER OG AFSTEMNING
Overføring og modoverføring
Spejling og somatisk resonans
Affektiv regulering og affekttolerance
Det potentielle rum, møde- og forandringsøjeblikke
Empati, fællesfølelse og mentalisering

TRIN VI: SINDSARKITEKTUR OG NERVESYSTEM
Neurodynamiske processer og psykoterapi
Affektregulering, tidlig ubalance og behandling
Dissociering og høj angst
Teknik og metode ved chok traume
Integrative processer i psykoterapi og i hjernen

TRIN VII: FORSVARSMEKANISMER OG KLINISK TEORI
Forsvar – angst, integritet og samhørighed
Karakterologisk udvikling og forsvarsmekanismer
Tidlige forsvar – sårbarhed, personlighedsforstyrrelser
Modstand – angst for helbredelse
Arbejdsalliance, dybere bearbejdning og indsigt
Forsvarsmekanismer og behandling

TRIN VIII: KARAKTERSTRUKTURER OG PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
Personlighedens grundlag, krop, følelser og kognition
Karakterstrukturer og personlighedsforstyrrelser
Udviklingsteori og psykisk afvigelse
Interventionsstil og sårbar personlighed
Dynamisk psykoterapi – fordele-ulemper – metode
Længerevarende psykoterapi

TRIN IX: PSYKOTERAPI – VEJVISNING I DET NÆSTE SKRIDT
Inderlig involvering og formålstjenlig afstand
Autentisk tilstedeværelse
Timing, rytme og processtyring
Fortidens fremdrift – en skabelsesproces
Dybdefortællinger og centrering
Voksenudvikling – en oversigt

De enkelte emneområder kan blive fordelt anderledes og der vil forekomme ændringer