4-årig uddannelse

PSYKOTERAPI OG ÆNDRINGSTEORI

Efteruddannelse i somatisk orienteret psykodynamisk terapi
Grundmodul og overbygning
(378 timers psykoterapeutisk specialisering og træning)
Uddannelsen er opbygget i et 27 dages grundmodul, der efterfølges af tre 12-dages overbygningsmoduler. Hele forløbet strækker sig over minimum 4 år.
Uddannelsen giver et indgående kendskab til vores psykoterapeutisk metode, og en dybere forståelse for hvordan psykologiske, somatiske og dybdepsykologiske forhold arbejder sammen.

KORT OVERBLIK

Grundmodulet: Karakterologisk analyse, håndtering af emotioner, interpersonelle processer, affektiv afstemning og resonans i psykoterapi.

Overbygning 1: Dybdepsykologisk forståelse og voksenudvikling, livstema-dynamik, autentisk tilstedeværelse, typologiske overvejelser omkring hjælpeløshed, somatiske processer og integration i psykoterapi.

Overbygning 2: Tomhed, energiforståelse, nuet´s dybdedimensioner, tro som indstilling og håbets psykodynamik, dødsprocesser, timing, pausering og stilhed i psykoterapi.

Overbygning 3: Dynamiske processer ved kærlighed, hengivelse og længsel, intuitiv erkendelse, psykobiologisk afstemning og medfølende kognition i psykoterapi.

Der foregår gennem forløbet en gradvis fordybelse af de personlige udviklingsprocesser og den psykoterapeutiske træning og specialisering bliver forfinet. Uddannelsen afsluttes med diplom.