ET RØR TIL HIMLEN

Personlighedens grænseland
118 sider, kr. 120,- incl. moms
(Pressemeddelelse fra Forlaget Modtryk)

Der sidder en mand på gulvet. Pludselig oplever han, at kroppen føles som en krystal, der bryder lyset og sender farver ud til alle sider. Bagefter vil farverne ikke forlade ham igen. Han ser små farvestumper de mest uventede steder. Ind imellem ser han også skikkelser, som ingen andre kan få øje på. Og af og til modtager han billeder ovenfra – som en slags TV-transmission sendt ned igennem hovedet i et rør fra himlen.

Han må spørge sig selv, om han er blevet gal.

Men Henrik Lauridsen-Katborg ved af erfaring, at han ikke er den eneste, der har haft oplevelser af den karakter, og psykotisk føler han sig slet ikke. Med sin uddannelse som cand. psych. som ballast sætter han sig for at beskrive ganske nøgternt, hvad der sker, og at prøve at tolke sine oplevelser i lyset af de almindeligt kendte psykologiske teorier. Hvad siger Freud, Jung og andre psykologer om fænomener som disse? Og hvad siger Østens tradition?

Den traditionelle psykologi har svært ved at forstå og forklare grænseoverskridende oplevelser af denne type. Derfor er Henrik Lauridsen-Katborgs bog et pionerarbejde, der bidrager til vores forståelse af personlighedens overraskende grænseland.

Venlig hilsen
Jo Hermann
Forlaget Modtryk