OVERBYGNING 2 – PSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 2
Titel: Foldninger i bevidstheden og det nærværende øjeblik
Psykoterapi og personlig udvikling. 

Der foregår en forsat træning og nuancering af vores somatisk orienterede psykoterapi
Kurset fokuserer på de forandringer der sker med bevidstheden når centreringen fordybes og virkeligheden får flere dimensioner.

Tematisk oversigt over de 12 dage:
Trin 1:
Typologiske overvejelser omkring tomhed og mørke.
Dybdeintegration versus psykisk ubalance

Trin 2:
Energiforståelse: Somatisk, psykodynamisk, dybdepsykologisk
Sammenhænge mellem energi og bevidsthed

Trin 3:
Nuet´s dybdedimensioner og projektive forhold
Tro som indstilling og håbets psykodynamik

Trin 4:
Mellemrum, stilhed, pausering og rytme i psykoterapi
Overvejelser omkring døden