OVERBYGNING 1 – PSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 1
Titel: Essenstræning og Sindets rum
Forankring i dybden
Et tolv dages kursus i selvnærvær og psykoterapi

Kurset er opdelt i fire trin, der hver især har centrum i et dybdepsykologisk stadium og et livstema.
Det dybdepsykologiske stadium og tema undersøges og relateres til den psykoterapeutiske træning.
Det bliver belyst gennem metodetræning og teori hvordan somatiske processer og dybere niveauer i sindet er forbundet, og hvilke ændringer vi mener der sker med bevidsthed og nervesystem undervejs.

De dybdepsykologiske stadier og temaer er følgende:

Trin 1:
Bevidstheden løfter sig – Sindsrum I.
Sandfærdighed i proces og autentisk nærvær

Trin 2:
Bevidstheden strækker sig – Sindsrum II.
Psykodynamiske forhold, hjælpeløshedens typologier

Trin 3:
Bevidstheden fæstner sig til rum og dybde – Sindsrum III.
Hjertets geometri og de vise følelser.

Trin 4:
Det dybdepsykologiske selv og det indre plan
Medvidende bevidsthed, bølgeresonans og hjernes integrative processer