Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dansk Psykolog ForeningPSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 2
Titel: Foldninger i bevidstheden og det nærværende øjeblik
Psykoterapi og personlig udvikling. Essenstræning II
Næste opstart: November 2019

På Overbygning 2 gives der en uddybende forståelsen af de dynamiske niveauer i menneskesindet og en forsat træning og nuancering af vores somatisk orienterede psykoterapi. Vi er på kurset optaget af at udforske de forandringer der sker med bevidstheden når centreringen øges og sansen for virkelighedens mange dimensioner skærpes.

På Overbygning 1 (Essenstræning og sindets rum) arbejdede vi med, hvordan de indre fornemmelser og selvopfattelsen kan forvandle sig i skridtene ind mod sig selv. Vi pegede på nogle kendemærker i det psykiske landskab, som man kan bruge til at orienterer sig med. Det drejede sig bl.a. om, at kærlighed og opmærksomhed efterhånden bliver mere beslægtede egenskaber, et udviklingsforløb i autentisk tilstedeværelse og affektiv afstemning, og hvordan vekselvirkningen mellem energi og substans ændrede jordforbindelsen.

Med en metafor kan man sige, at det dybdepsykologiske landskab, vi forsat vil fokusere på, udgør et indbygget areal i menneskets psykisk, der strækker sig over tusindvis af kilometer. Når voksenudviklingen åbner dørene til denne medbragte natur kommer sindet på en langvarig eksistentiel vandring der gradvist kan udfolde en stærk åndskraft. Undervejs går man i en smuk og barsk natur, der sætter sit præg. Jo mere hjemmevant man bliver med landskabet jo mere går det op for én at det former et bestemt mønster – en mandala – der bringer en tilbage til sig selv med en ny dimension af virkelighedens fylde. Ikke sjældent vil man på turen miste en del af sin selvoptagethed og bringes ind i et mere inderligt samarbejde med en kærlig skabertrang.

Tematisk oversigt over de 12 dage:

Trin 1:
Typologiske overvejelser omkring tomhed og mørke.
Dybdeintegration versus psykisk ubalance

6.-8.november 2019

Trin 2:
Energiforståelse: Somatisk, psykodynamisk og dybdepsykologisk
Overvejelser omkring forholdet mellem energi og bevidsthed
4.-6.marts 2020

Trin 3:
Nuet´s dybdedimensioner og projektive forhold
Tro som indstilling og håbets psykodynamik
17.-19.juni 2020

Trin 4:
Mellemrum, stilhed, pausering og rytme i psykoterapi
Overvejelser omkring døden 
23.-25.september 2020

Den supervision der indgår på Essenstræning II vil arbejde med at smidiggøre deltagernes forståelse for samspillet mellem sindets forskellige niveauer og skærpe evnen til at opdage de møde-øjeblikke i det terapeutisk rum der faciliterer ændringer. Der vil endvidere blive lagt vægt på at udvikle psykoterapeutens intuitive fornemmelse for pausering, rytme og afstemning med klientens sindstilstande.

Den personlige udvikling kan nu ofte bevæge sig direkte ind til en autentisk kerne og undgå forsvarspræget turbulens. Derved bliver kontakten med sårbare områder og problemer mere enkel og der kan tages skridt i retning af en mere selvkærlig holdning.

Metodetræningen relaterer sig til de forskellige temaer der undervises i. Der arbejdes forsat med dybere forståelse af samspillet mellem kroppens arkitektur, muskulære tonusforhold, nervesystem og sindsbevægelser. Der bliver også lagt vægt på at nuancere forståelsen for nonverbal kommunikation, resonansfænomener og projektive forhold.

Som en del vil vide er vi også optaget af at få gruppens kompetencer og særpræg til at samvirke så der opstår bærekraft. Det er vores erfaring, at der periodisk kan udvikle sig fællesbevidsthed der udvider rummeevnen og styrker dybtfølte samhørighed.

Forudsætningen for deltagelse er, at du har gennemgået grundmodulet samt overbygning 1 og dermed kender vores psykodynamiske metode og somatisk orienterede terapi. (I visse tilfælde er der mulighed for dispensation).
Vi ønsker sammen med dig at sikre os, at et videre forløb i vores retning er konstruktiv. Hvis der er tvivlspørgsmål i den forbindelse drøfter vi det med dig.

Praktiske oplysninger:
Uddannelsen varer i 12 dage fordelt på 4 trin.
Kurserne starter kl. 9.30. Der arbejdes fra 9.30-12.30 og fra 13.30 -16.00, den sidste dag på hvert trin slutter vi kl. 15.30.
Der vil under kurset være 2 trænere tilstede.
Undervisningen foregår i Anholtsgade 4, stuen, 8000 Århus C.
Deltagerantal: max: 20
Uddannelsen koster kr. 18.000
Der er et tilmeldingsgebyr på kr. 5.000
De resterende kr. 13.000 kan betales i 4 rater a’ kr. 3.250

Tilmelding kan ske efter samtale med Ingrid og Henrik samt ved at indbetale tilmeldingsgebyr eller hele kursusbeløbet. Indbetaling sker på giroindbetalingskort som du vil få tilsendt.
Ved afmelding indtil 5 uger før kursusstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte tilmeldingsgebyr.
 

© Institut for Somatisk Psykologi | sitemap | site by FrameMakers