Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dansk Psykolog ForeningPSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 1
Titel: Essenstræning og Sindets rum
Forankring i dybden
Et tolv dages kursus i selvnærvær og psykoterapi
Næste opstart: November 2017

Kurset er opdelt i fire trin, der hver især har centrum i et dybdepsykologisk stadium og et livstema.
Det dybdepsykologiske stadium og tema undersøges og relateres til den psykoterapeutiske træning.
Det bliver belyst gennem metodetræning og teori hvordan somatiske processer og dybere niveauer i sindet er forbundet, og hvilke ændringer vi mener der sker med bevidsthed og nervesystem undervejs.
Mens der således belyses fra forskellige indfaldsvinkler sigter vi mod, at den enkelte deltager gradvist fordyber sin kontakt med de eksistentielle områder af tilværelsen. Områder det kan være svært at begribe med sprog og intellekt. Det er en dynamisk proces, hvor det modne menneskes nærvær forankrer sig i den medbragte natur. Vi siger om denne del af voksenudviklingen, at der skabes en essensstruktur

De dybdepsykologiske stadier og temaer er følgende:

Trin 1:
Bevidstheden løfter sig - Sindsrum I.
Sandfærdighed i proces og autentisk tilstedeværelse
22.-24.november 2017

Trin 2:
Bevidstheden strækker sig - Sindsrum II.
Hjælpeløshed, psykodynamiske forhold og typologi
21.-23.marts 2018

Trin 3:
Bevidstheden fæstner sig til rum og dybde - Sindsrum III.
Hjertets geometri og de vise følelser.
26.-28.september 2018

Trin 4:
Mennesket dynamiske kræfter og den åbne kerne.
Medvidende bevidsthed, integrative processer og hjernen
23.-25. januar 2019

Temaerne – sandfærdighed, hjælpeløshed og hjertet geometri – er valgt udfra vores erfaring med dem som væsentlige i arbejdet med at centrere den dybdepsykologiske grund og udvikle nærværets evne til at rumme flere dimensioner af virkeligheden.

Supervision vil blandt andet styrke evnen til opdage de karakterologiske mønstres dybepotentiale og på hvilken måde skjult viden kan åbne sig for opmærksomheden og medbringe en større livsfylde. Der vil blive trænet i at skelne mellem særprægede oplevelser der er forbundet med f.eks. angst og oplevelser der opstår gennem et dybere nærvær.

Den personlige udvikling vil nu ofte bevæge sig ind i et mere forfinet forløb, hvor gamle selvbegrænsninger ikke længere har samme magt og hvor der opstår en genforhandling i psyken omkring erindringers betydning. Grundemotionerne (angst, glæde, sorg, vrede) kan i større omfang medvirke konstruktivt i erkendelsen og man kan opleve hvordan følelseslivet periodisk vejleder nærværet i at være inderlig tilstede.

Det dybdepsykologiske landskab – sindsrummene – har en poetisk og åndelig side som kan skildres på følgende måde: Bevidstheden løfter sig i undren og flyver sommerfugle let af sted mod nye horisonter. Der opdager den en himmelsk virkelighed hvor livet er vævet ind i magiske mønstre, så man skulle tro at gud havde en finger med i spillet.
Bag en skjult dør strækker bevidstheden sig uendeligt, og når man går igennem den, opleves det som om personlighedens grænser forsvinder i melankoli og mørke. Tilbage er et dybtfølt ønske om at komme udover sig selv og ind i en mild virkelighed der kræver hengivelse og kalder længselsfuld.
Mange år senere har bevidstheden knyttet sig til sjælen der tilsyneladende bor i et helligt rum der opretholdes af kærlighedens skabende kræfter. Her kan man mærke hvor betydningsfuld livet er og det forekommer som om der strømmer gamle åndslinjer afsted gennem hjerteblodet. Hver øjeblik er inderligt forbundet, og kærligheden til dem man holder af er fyldt til bristepunktet.

Den psykoterapeutiske træning sigter mod at lære terapeuten at orienterer sig bedre i de områder af psyken det er svært at afgrænse kognitivt. Derforuden trænes der i at kunne skelne præcist mellem forsvarspræget regression og dybdepsykologisk integration.

Forudsætningen for deltagelse er, at du har gennemgået grundmodulet og dermed kender vores psykodynamiske metode og somatisk orienterede terapi. (I visse tilfælde er der mulighed for dispensation).
Vi ønsker sammen med dig at sikre os, at et videre forløb i vores retning er konstruktiv. Hvis der er tvivlspørgsmål i den forbindelse drøfter vi det med dig.

Praktiske oplysninger:
Uddannelsen varer i 12 dage fordelt på 4 trin
I alt 72 timer
Kurserne starter kl. 9.30 Der arbejdes fra 9.30-12.30 og fra 13.30- til 16.30, den sidste dag på hvert trin slutter vi kl. 15.30.
Der vil under kurset være 2 trænere tilstede.
Undervisningen foregår i Anholtsgade 4, stuen, 8000 Århus C.
Deltagerantal: max. 18
Uddannelsen koster kr. 18.000
Der er et tilmeldingsgebyr på kr. 5.000
De resterende kr. 13.000 kan betales i 4 rater a’ kr. 3.250
Tilmelding kan ske efter aftale med Ingrid og Henrik samt ved at indbetale tilmeldingsgebyr eller hele kursusbeløbet. Indbetaling skal ske på giroindbetalingskort som du vil få tilsendt.
Ved afmelding indtil 5 uger før kursusstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte tilmeldingsgebyr.
 

© Institut for Somatisk Psykologi | sitemap | site by FrameMakers