Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dansk Psykolog ForeningPSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

GRUNDMODUL, 27 DAGE FORDELT OVER 9 TRIN (162 TIMER)
Næste opstart: August 2017

Grundmodulet kan tages særskilt og henvender sig til faguddannede med behov for yderligere menneskekundskab, psykoterapeutisk træning og personlig udvikling.På de hold der starter sigter vi mod at kvalificere deltagerne til at blive specialister i psykoterapi, det indebærer at gruppen er sammensat i overensstemmelse med Dansk Psykologforeningens regler.

På uddannelsen foregår der en grundig træning i det psykoterapeutiske håndværk og det vægtes, hvordan psyke og soma samvirker i det nærværende øjeblik såvel som i et udviklingspsykologisk perspektiv. Formidlingen retter sig mod at bibringe kursisten en skærpet sans for den terapeutiske proces og præcision i interventionsmetoderne.

Det er centralt for os, at psykoterapeuten får en solid faglig referenceramme og et indgående selvkendskab. Han lærer at bruge både teori og egne erfaringer på en indlevende og kompetent måde.
Vi sigter endvidere mod at udvikle et fordybet nærvær hos psykoterapeuten, som han kan anvende i samarbejde med andre mennesker og som et tillidsskabende virkemiddel i det psykoterapeutiske arbejde.


Spørgsmål der peger på vores retning:
• Hvordan opdager man karakterologiske mønstres indvirken på det nærværende øjeblik?
• Hvornår er følelsesforløsning vigtig i en udviklingsproces?
• Hvad betyder det for det psykoterapeutiske arbejde, at sorgen er ”tung” og angsten er ”let”?
• Hvornår i den psykoteraterapeutiske proces er tankerne vigtigere end følelserne og hvordan ved terapeut det?
• Hvordan hjælper psykoterapeuten et menneske med at komme ud over sig selv, ved at lære sig selv at kende?
• Hvad skal man ”se” efter for at fornemme en persons essens?
• Hvordan styrer psykoterapeuten sin poesi og kreativitet hensigtsmæssig?
• Hvordan opdager man om klienten bruger fortidens problemer til at flygte fra nutidig ansvar?
• Hvordan kan man vide at dybden af sindet ændre sig og hvilken indflydelse har det på den sansede virkelighed?


OVERSIGT OVER DE NI TRIN:

23.-25.august 2017:
TRIN I: UDVIKLINGSFASER OG KARAKTERSTRUKTURER
              Den karakterologiske udvikling
              Kropstegn  -  nonverbal kommunikation
              Dynamisk kropslæsning
              Livstemaer og fordybelse
              Psykoterapi og forandring

25.-27.oktober 2017:
TRIN II: INDRE DRIVKRÆFTER OG UDVIKLINGSTEORI

               Sindets dybere kræfter
               Bevidsthedsmodeller
               Gentagelsestvang, regression og progression
               Personlighedsdannelse  -  personlighedsforstyrrelse

6.-8.december 2017:
TRIN III: EMOTIONELLE PROCESSER
               Den emotionelle udvikling
               Emotionernes fænomenologi
               Sorgprocessser i psykoterapi
               Håndtering af emotioner
               Følelsernes kræfter og forandring

28.februar-2.marts 2018:
TRIN IV: SOMATISKE PROCESSER OG TAVS VIDEN
               Indtryk, udtryk, åndedræt og livspuls
               Kroppens sprog
               Dynamisk procesforståelse
               Selvfornemmelse og fordybelse
               Seksualitetens mysterier

4.-6.april 2018:
TRIN V: INTERPERSONELLE PROCESSER OG AFSTEMNING
               Overføring og modoverføring
               Spejling og somatisk resonans
               Affektiv regulering og affekttolerance
               Det potentielle rum, møde- og forandringsøjeblikke
               Empati, fællesfølelse or mentalisering

22.-24.august 2018:
TRIN VI: SINDSARKITEKTUR OG NERVESYSTEM

               Neurodynamiske processer og psykoterapi
               Affektregulering, tidlig ubalance og behandling
               Dissociering og høj angst
               Teknik og metode ved chok traume
               Integrative processer i psykoterapi og i hjernen

24.-26.oktober 2018:
TRIN VII: FORSVARSMEKANISMER OG KLINISK TEORI
               Forsvar - angst, integritet og samhørighed
               Karakterologisk udvikling og forsvarsmekanismer
               Tidlige forsvar  -  sårbarhed, personlighedsforstyrrelser
               Modstand  -  angst for helbredelse
               Arbejdsalliance, dybere bearbejdning og indsigt   
               Forsvarsmekanismer og behandling

5.-7-december 2018:
TRIN VIII: kARAKTERSTRUKTURER OG PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
               Personlighedens grundlag
               Karakterstrukturer og personlighedsforstyrrelser
               Udviklingsteori og psykisk afvigelse
               Interventionsstil og sårbar personlighed
               Dynamisk psykoterapi  -  fordele-ulemper  -  metode
               Længerevarende terapi

27.februar-1.marts 2019:
TRIN IX: PSYKOTERAPI – VEJVISNING I DET NÆSTE SKRIDT
               Inderlig involvering og formålstjenlig afstand
               Autentisk tilstedeværelse
               Timing, rytme og processtyring
               Fortidens fremdrift – en skabelsesproces
               Dybdefortællinger og centrering
               Voksenudvikling – en oversigt

De enkelte emneområder kan blive fordelt anderledes og der vil forekomme ændringer

Praktiske oplysninger:
Deltagerantal max. 18
Undervisningen foregår i Anholtsgade 4, stuen, 8000 Århus C.
Kurserne starter 9.30. Der arbejdes fra 9.30 - 12.30 og igen fra 13.30 – 16.30, den sidste dag på hvert kursus slutter vi 15.30.
Uddannelsen koster kr. 40.000. Der er et tilmeldingsgebyr på kr. 10.000
De resterende kr. 30.000 kan betales i 5 rater a’ kr. 6.000 den 1. i månederne: august,november 2017, marts, maj og august 2018.
Tilmelding kan ske efter samtale med Ingrid og Henrik samt ved at indbetale tilmeldingsgebyr eller hele kursusbeløbet. Indbetaling sker på giroindbetalingskort eller elektronisk.
Ved afmelding indtil 5 uger før kursusstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte tilmeldingsgebyr.

 

 

© Institut for Somatisk Psykologi | sitemap | site by FrameMakers