Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dansk Psykolog ForeningPSYKOTERAPI OG FORANDRINGSPROCESSER

OVERBYGNING 3
Titel: Kærlighed, hengivelse og længsel.
Bevidsthedens inderlige natur
Næste opstart: juni 2019

På Overbygning I arbejdede vi med det dybdepsykologiske landskab og pegede på hvordan et menneskes medbragte essens i en moden alder kan medføre dynamiske forandringer. Vi skitserede forandringerne som faser i bevidsthedens afklædning af sig selv, og ombygning mod rummelighed.
Det fører ind i Essensstrukturen, som består af tre sindsrum og en oprindelseskerne. Der formes gradvist et indre tempel som medbringer en tilknytning til Altet.
På Overbygning II dykkede vi ned i de foldninger der kan fremkomme, idet ombygningen skrider fremad. Det var overordnet det samme landskab vi befandt os i, mens vi uddybede bestemte arealer og lod andre ligge. Vi overvejede hvordan der i sindet kan dannes tomhed, mørke og lys. Sammenhænge mellem krop, energi og bevidsthed. Troens betydning. Døden og dødsprocesser.
Vi har sigtet mod at samarbejdet bragte en forankring og et nærvær i dybden.
Det vi har tænkt os på Overbygning III er at fremme den empatiske sans for bevidsthedens inderlige natur. Vi retter opmærksomheden mod kærlighed, hengivelse og længsel, som vi også kalder de tre varme strømme.
Det er blandt andet vores hensigt at udforske, hvordan de tre varme strømme påvirker de dybereliggende ændringer i voksenudviklingen og har indflydelse på bevidsthedens evne til at rumme åndelig udvikling og få mellemmenneskelig hjertelighed til at vokse.

På denne overbygningen vil vi arbejde med:

Trin 1:
Kærlighed og udvikling:
12.-14.juni 2019

Trin 2:
Hengivelse og centrering:
18.-20.september 2019

Trin 3:
Længsel efter fuldbyrdelse:
4.-6.december 2019

Trin 4:
De tre varme strømme og åndelig udvikling:
1.-3.april 2020

Kærlighed, hengivelse og længsel kan være med os hele livet som en understrøm i dybden af sindet. Drivkræfter der kan få os til at lede efter rum og sammenhæng, transcendere vore grænser, og sørge for, at de drømme og visioner vi har, bevæger os. Det er pinefuldt, når de tre varme strømme midlertidigt eller længerevarende tørrer ud. Livets fylde forsvinder og flade følelsestilstande og meningsløshed bliver følgesvenden.
Vi vil fremhæve nogle skillelinjer i kærlighedens måde at fungere på som er afhængig af alder og udvikling. Kærligheden skærper fornemmelsen for rumfang. Ved at flytte en del af opmærksomheden ind i hjertets treenighed af rum, rytme og strøm kan nærværet støtte sig til de grundløse dimensioner i tilværelsen.
Efterhånden som selvkendskabet styrkes kan inderligheden vokse. Et aspekt ved det skridt kalder vi medfølende kognition.
Hengivelsens kræfter kendes måske bedst fra forelskelsens lyksalige roderi, hvor det tilsyneladende periodisk kan lykkes at blive fri for sig selv i den andens øjne. En god erfaring der ikke er langtidsholdbar. Overgangen fra forelskelse til kærlighed kræver nærvær og ikke selvforglemmelse. For at hengivelse kan virke skal opmærksomheden være to steder på en gang. Vi ser på hvad det betyder og hvordan centreringen må dybere ned i de grundløse områder af biologien.
Længslen kan være en plage der truer med at flytte os foran os selv og udskifte det nuværende øjeblik med utopisk drømmeri. I længslen findes en egenskab, der hjælper med at leve op til det medbragte udviklingsspor. Den vej er lydhør for baggrundsbevidstheden og de visioner der arbejder med fuldbyrdelse og udfrielse.
De tre varme strømme kan komme ind i et samarbejde hvor der opstår en synergieffekt. Bevidstheden begynder at løbe tilbage mod sig selv og Altet bliver åbenlys i ånden.

På overbygning 3 vil der igen blive lagt vægt på træning i somatisk orienteret psykoterapi, supervision, metode og personlig udvikling.
Der bliver brugt tid på bevægelseslære, der styrker kropssansning, koordinering og centrering.
Vi forventer stor ansvarlighed hos deltagerne og en kærlig holdning så samarbejdet kan komme til at fungere optimalt.

Forudsætning for deltagelse er, at du har gennemgået Grundmodulet og Overbygning 1 og 2 (i visse tilfælde er der mulighed for dispensation). Derudover ønsker vi sammen med dig at sikre os at et videre forløb i vores retning er konstruktiv.
Kurset afsluttes med udlevering af diplom for gennemført 4 års træning i Somatisk orienteret Psykoterapi.
Praktiske oplysninger:
Uddannelsen varer i 12 dage fordelt på 4 trin.
Kurserne starter kl. 9.30. Der arbejdes fra 9.30 - 12.30 og fra 13.30 - 16.00 den sidste dag på hvert trin slutter vi kl. 15.30
Der vil under kurset være 2 trænere tilstede.
Undervisningen foregår i Anholtsgade 4, stuen, 8000 Århus C.

Deltagerantal: max: 18
Uddannelsen koster kr. 18.000
Der er et tilmeldingsgebyr på kr. 5.000
De resterende kr. 13.000 kan betales i 4 rater á kr. 3.250

Tilmelding kan ske efter samtale med Ingrid og Henrik samt ved at indbetale tilmeldingsgebyr eller hele kursusbeløbet. Indbetaling sker på giroindbetalingskort som du vil få tilsendt. Ved afmelding indtil 5 uger før kursusstart tilbagebetales halvdelen af det indbetalte tilmeldingsgebyr.
 

© Institut for Somatisk Psykologi | sitemap | site by FrameMakers